top of page

Aanmelding

Aanmelden kan telefonisch via 06-241 97 697. Het kan zijn dat ik de telefoon niet kan opnemen, omdat ik in gesprek ben (tijdens een gesprek neem ik namelijk nooit de telefoon op). Je krijgt dan de voicemail en kan je naam en telefoonnummer inspreken. Ik bel dan zo snel mogelijk terug.

Je kunt mij ook een e-mail sturen; het mailadres is: ineke@ppdrimmelen.nl. Dit mailadres is nog niet beveiligd, dus stuur alstublieft geen privacygevoelige gegevens.

Nadat ik contact met je heb opgenomen stuur ik een aanmeldformulier. Voor de aanmelding is een verwijsbrief van de huisarts of een andere erkende verwijzer nodig. Als ik het aanmeldformulier en de verwijsbrief heb teruggekregen, kunnen we een afspraak maken voor het intakegesprek. Daarnaast vraag ik de gemeente om een toewijzing voor de vergoeding van de behandeling, zodat alle gesprekken vergoed worden.

Toestemming beide ouders

Om de behandeling te kunnen starten is altijd de toestemming van beide ouders met gezag nodig. Vermeld daarom duidelijk op het aanmeldformulier de contactgegevens van beide ouders, zodat ik met u beiden contact kan opnemen. Natuurlijk moet het aanmeldformulier door beide ouders ondertekend worden.

Als u alleen het gezag heeft, wilt u dan duidelijk aangeven waarom dit zo is?

Intake

Het eerste intake of kennismakingsgesprek wordt in principe gevoerd met beide ouders en het kind/ de jongere, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind. Bij jonge kinderen kunnen ouders ook eerst alleen komen en later met het kind.

Jongeren willen soms liever alleen komen naar het gesprek. Voor jongeren tot 16 jaar is er toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s). Jongeren vanaf 16 jaar hebben wettelijk het recht om alleen te komen, zonder toestemming van de ouders.

Afmelding

Mocht jij of uw kind niet naar een afspraak kunnen komen, is het belangrijk dat jij/u dat zo snel mogelijk aan mij doorgeeft; minimaal 2 werkdagen van te voren. Afspraken voor maandag kunnen uiterlijk vrijdag voor 12.00 uur afgezegd worden. Ik kan dan iemand anders inplannen om te voorkomen dat er een wachtlijst ontstaat.

Zeg je minder dan 48 uur van te voren af, dan ben ik helaas genoodzaakt een factuur van 55 euro te sturen voor de gereserveerde tijd. De gemeente vergoed deze kosten niet.

Afmelden kan telefonisch via: 06 241 97 697(stuur een sms als ik niet kan opnemen) of per e-mail naar: ineke@ppdrimmelen.nl.

Vergoeding via gemeente (Jeugdhulp)

De zorg voor cliënten tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Dit betekent dat de rekening voor de zorg rechtstreeks aan de gemeente wordt gestuurd. Er geldt geen eigen bijdrage of eigen risico. Om zorg te kunnen ontvangen heb je een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts nodig of een beschikking van het Centrum voor Jeugd- en Gezin.

PPDrimmelen heeft een contract afgesloten met de volgende gemeenten:

Regio West Brabant Oost

 • Oosterhout

 • Breda

 • Geertruidenberg

 • Drimmelen

 • Chaam

 • Baarle Nassau

 • Werkendam

 • Aalburg

 • Woudrichem

De gemeente krijgt privacy gevoelige informatie van mij over uw zoon of dochter.

Bij de behandeling gaat u akkoord met deze informatie overdracht, tenzij u de kosten voor eigen rekening neemt. De informatie bevat:

 • BSN nummer, woonplaats, geboortedatum.

 • Datum van aanmelding, naam van de arts of instantie die u doorverwezen heeft, afsluiten of tijdelijk (langer dan 4 weken) onderbreken van zorg.

 • Deze gegevens worden deels via mogelijk onvoldoende beveiligde digitale methoden opgevraagd door de gemeente. 

Klachten?

Tijdens de behandeling span ik mij in om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop deze plaatsvindt.

Heeft u een klacht, laat het mij weten! Want van elke klacht kan ik leren.


U kunt een klacht indienen als u bezwaar hebt tegen het gedrag of een beslissing van de behandelaar. U kunt ook een klacht indienen over zaken van algemene aard, waarbij niet direct een behandelaar betrokken is.
U kunt zelf een klacht indienen, maar dat kan ook door uw partner, ouders, voogd/curator of een andere vertegenwoordiger.

Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt de klacht bespreken met mij; soms kan het misverstand direct opgelost worden. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is behandeld,  kunt u zich richten tot de  Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL, het Nederlands Instituut voor Psychologen of bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Informatie kunt u bij mij verkrijgen.

bottom of page