top of page

Aanmelding

Aanmelden kan telefonisch via 06-241 97 697. Het kan zijn dat ik de telefoon niet kan opnemen, omdat ik in gesprek ben (tijdens een gesprek neem ik namelijk nooit de telefoon op). Je krijgt dan de voicemail en kan je naam en telefoonnummer inspreken. Ik bel dan zo snel mogelijk terug. Als je per mail contact wilt, vul dan het contactformulier op de site in. Ik maak dan een account voor je aan in Cliëntenlogin zodat we gegevens veilig kunnen uitwisselen. 

Je kunt mij ook een e-mail sturen; het mailadres is: ineke@ppdrimmelen.nl. Dit mailadres is niet beveiligd, dus stuur alsjeblieft geen privacygevoelige gegevens.

Nadat ik contact met je heb opgenomen stuur ik een aanmeldformulier. Voor de aanmelding is een verwijsbrief/ verwijzing van de huisarts of een andere erkende verwijzer nodig. Als ik het aanmeldformulier en de verwijsbrief heb teruggekregen, kunnen we een afspraak maken voor het intakegesprek. Voor kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar vraag ik de gemeente om een toewijzing voor de vergoeding van de behandeling, zodat alle gesprekken vergoed worden.

Wachttijd

De wachttijd voor het eerste gesprek is op dit moment 12 werkweken. In de schoolvakanties zijn er geen gesprekken.

Intake 

Kinderen en jongeren

Het eerste intake of kennismakingsgesprek wordt gevoerd met beide ouders en het kind/ de jongere, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind. Bij jonge kinderen kunnen ouders ook eerst alleen komen en later met het kind.

Jongeren willen soms liever alleen komen naar het gesprek. Voor jongeren tot 16 jaar is er toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s). Jongeren vanaf 16 jaar hebben wettelijk het recht om alleen te komen, zonder toestemming van de ouders.

Om de behandeling te kunnen starten is altijd de toestemming van beide ouders met gezag nodig. Vermeld daarom duidelijk op het aanmeldformulier de contactgegevens van beide ouders, zodat ik met u beiden contact kan opnemen. Natuurlijk moet het aanmeldformulier door beide ouders ondertekend worden.

Als u alleen het gezag heeft, wilt u dan duidelijk aangeven waarom dit zo is?

Volwassenen

Volwassenen komen meestal alleen naar de afspraken. Natuurlijk is de partner, ouder of een belangrijke ander, van harte welkom om aan te sluiten bij een gesprek.

Afspraak verzetten of afmelden

Mocht jij of je kind niet naar een afspraak kunnen komen, is het belangrijk dat je dat zo snel mogelijk aan mij doorgeeft; minimaal 2 werkdagen van te voren. 

No show

Zeg je minder dan 48 uur van te voren af, dan ben ik helaas genoodzaakt een factuur van 95 euro te sturen voor de gereserveerde tijd. De gemeente  of Zorroo vergoed deze kosten niet.

Afmelden kan telefonisch via: 06 241 97 697(stuur een sms als ik niet kan opnemen), via een bericht in Cliëntenlogin.

Bereikbaarheid

De praktijk is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag. In de schoolvakanties is de praktijk gesloten.

Ik ben beperkt telefonisch bereikbaar vanwege de gesprekken die worden gevoerd. Voor algemene vragen of een terugbel verzoek kun je een bericht inspreken of een mail sturen. 's Avonds en in het weekend is de praktijk niet telefonisch bereikbaar. 

In geval van crisis

Binnen de praktijk zijn er geen faciliteiten voor opvang en hulpverlening in crisissituaties. Dit betekent dat wanneer er bij het telefonische aanmeldingsgesprek of tijdens de intake blijkt dat er sprake is van crisisgevoelige problematiek, ik je door zal verwijzen naar een instantie die daarvoor is ingericht. 

Mocht er gedurende de lopende behandeling een psychische crisis ontstaan, is de praktijk tijdens openingstijden bereikbaar. Mocht je hier niet op kunnen wachten, kun je in geval van crisis contact opnemen met je eigen huisarts of buiten openingstijden met de huisartsenpost. In geval van een levensbedreigende situatie bel je altijd 112. 

Op momenten van geplande afwezigheid, breng ik je tijdig op de hoogte. Samen bespreken we wat er voor jou nodig is om die periode door te komen. Mocht er sprake zijn van langdurige afwezigheid, dan wordt er samen gekeken naar een oplossing. Het kan zijn dat de behandeling wordt overgenomen door een collega. 

Vergoeding via gemeente (Jeugdhulp)

De zorg voor cliënten tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Dit betekent dat de rekening voor de zorg rechtstreeks aan de gemeente wordt gestuurd. Er geldt geen eigen bijdrage of eigen risico. Om zorg te kunnen ontvangen heb je een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts nodig of een beschikking van het Centrum voor Jeugd- en Gezin.

PPDrimmelen heeft een contract afgesloten met de volgende gemeenten:

Regio West Brabant Oost

 • Oosterhout

 • Breda

 • Geertruidenberg

 • Drimmelen

 • Chaam

 • Baarle Nassau

 • Werkendam

 • Aalburg

 • Woudrichem

De gemeente krijgt privacy gevoelige informatie van mij over uw zoon of dochter.

Bij de behandeling gaat u akkoord met deze informatie overdracht, tenzij u de kosten voor eigen rekening neemt. De informatie bevat:

 • BSN nummer, woonplaats, geboortedatum.

 • Datum van aanmelding, naam van de arts of instantie die u doorverwezen heeft, afsluiten of tijdelijk (langer dan 4 weken) onderbreken van zorg.

 • Deze gegevens worden deels via mogelijk onvoldoende beveiligde digitale methoden opgevraagd door de gemeente. 

Vergoeding volwassenen

Psychologische hulp is volledig kosteloos als je patiënt bent bij een huisarts die is aangesloten bij Zorroo Ketenzorg. Je betaalt geen eigen risico en de factuur wordt gedeclareerd bij Zorroo. Op deze lijst vind je de huisartsen die zijn aangelsoten bij Zorro. Wil je meer weten, kijk dan op www.zorroo.nl of klik op deze link.

Kwaliteit

De link naar het kwaliteitsstatuut vind je hier.

Klachten?

Tijdens de behandeling span ik mij in om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop deze plaatsvindt.

Heeft u een klacht, laat het mij weten! Want van elke klacht kan ik leren.


U kunt een klacht indienen als u bezwaar hebt tegen het gedrag of een beslissing van de behandelaar. U kunt ook een klacht indienen over zaken van algemene aard, waarbij niet direct een behandelaar betrokken is.
U kunt zelf een klacht indienen, maar dat kan ook door uw partner, ouders, voogd/curator of een andere vertegenwoordiger.

Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt de klacht bespreken met mij; soms kan het misverstand direct opgelost worden. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is behandeld,  kunt u zich richten tot de  Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL, het Nederlands Instituut voor Psychologen of bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Informatie kunt u bij mij verkrijgen.

bottom of page